iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.9. Belorussian. Ethnolinguistics

Description Type Actions
ADAMOWSKI Jan, BARTMIŃSKI Jerzy, CZYŻEWSKI Feliks: "Atlas etnolingwistyczny Pobuża" : projekt .- Lublin, 2001 Book article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Atlas etnolingwistyczny Pobuża : uwagi wstępne o kwestionariuszu .- Poznań, 2002 Book article [Show]
ADAMOWSKI Jan, BARTMIŃSKI Jerzy, CZYŻEWSKI Feliks: Atlas etnolingwistyczny pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego .- Lublin, 1994 Book article [Show]
PROCHARAVA Svjatlana, SUCHOVICKAJA Irina: Etnolingwistyka na Białorusi : lata 90. XX wieku .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 1999 Journal article [Show]
ENGELKING Anna: Klątwa : rzecz o ludowej magii słowa .- Wrocław, 2000 Book [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: "Kocha... lubi... czaruje..." : nazwy roślin w nadniemeńskich zielnikach Elizy Orzeszkowej i Zośki Wieras .- Гродна, 2003 Book article [Show]
ENGELKING Anna: Kołchoźnicy : antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku .- Toruń, 2012 Book [Show]
TOLSTAJA Svetlana Michajlovna: Magiczne funkcje negacji w tekstach sakralnych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2001 Journal article [Show]
BARTOSZEWICZ Albert: O zjawiskach konwergencyjnych we współczesnym języku białoruskim .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
RUTKOWSKA Krystyna: Obrzędowość a słownictwo w warunkach pogranicza .- "Acta Baltico-Slavica" 2008 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 80 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]