iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
GŁUSZKOWSKA-BABICKA Jadwiga: Mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi w północno-wschodniej Polsce .- "Acta Albaruthenica" 2007 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKA-BABICKA Jadwiga: Mikrotoponimy oparte na terminach wegetatywnych w północno-wschodniej Polsce .- "Acta Albaruthenica" 2011 Journal article [Show]
FILINOWICZ Alina: Mikrotoponimy utworzone od dawnych jednostek miar na Białostocczyźnie .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2005 Journal article [Show]
BABIK Zbigniew: Mława .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
KOSYL Czesław: Modele onimiczne w nazewnictwie ulic .- Kraków, 2001 Book article [Show]
HANDKE Kwiryna: Na marginesie rozważań Marii Karpluk o warszawskich nazwach ulic w książkach I.B. Singera .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
NOWAKOWSKA Maria Magdalena: Najnowsze tendencje w tworzeniu nazw ciągów komunikacyjnych Łodzi .- Łódź, 1998 Book article [Show]
BABIK Zbigniew: Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich : w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny .- Kraków, 2001 Book [Show]
Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel = Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły .- Stuttgart, 1996 Book [Show]
Die Namen der stehenden Gewässer im Zuflußgebiet des Pregel und im Einzugsbereich der Zuflüsse zur Ostsee zwischen Pregel und Memel = Nazwy wód stojących dorzecza Pregoły i dopływów Bałtyku między Pregołą a Niemnem .- Stuttgart, 1993 Book [Show]
Displaying results 81-90 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (33) ]