iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Na marginesie rozważań Marii Karpluk o warszawskich nazwach ulic w książkach I.B. Singera
Author/editor: Kwiryna Handke
Published in: Słowiańskie pogranicza językowe : zbiór studiów .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 69-72
Languages: pol
Abstract: Autorka, odwołując się do pracy M. Karpluk, podaje swój komentarz do odnotowanych w niej wahań w obrębie kategorii liczby, przypadka i rodzaju. Wskazuje możliwe przyczyny omawianych różnic, jak również alternatywne sposoby wyjaśnienia ich genezy. Jako jedną z możliwych przyczyn podaje zniekształcenia polszczyzny obecne w mowie niewykształconych Żydów dwujęzycznych, które mogły zostać zapamiętane w tej postaci przez I.B. Singera. Pokazane są również analogiczne mechanizmy typowe dla polszczyzny użytkowników o niedostatecznych kompetencjach językowych. (MF)
Author headings:
au. Handke, Kwiryna [Show]
Keywords: język polski, nazewnictwo miejskie, nazwy ulic, Singer Isaac Bashevis (1902-1991), Warszawa, Żydzi
Tags:
Classification:
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]
Outbound references:
Odwołanie do: KARPLUK Maria: Nazwy ulic Warszawy w książkach I.B. Singera : do ilustracji żydowsko-polskiego kontaktu językowego .- Warszawa, 1992 [Show]
Personal subject heading:
Singer, Isaac Bashevis [Show]
Karpluk, Maria [Show]