iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Mikrotoponimy oparte na terminach wegetatywnych w północno-wschodniej Polsce
Author/editor: Jadwiga Głuszkowska-Babicka
Published in: Acta Albaruthenica [Show]
Journal issue: 2011 T. 11
Pages: 205-211
Languages: pol
Abstract: Artykuł zawiera szczegółową analizę nazw topograficznych opartych na terminach wegetatywnych, czyli oznaczających świat roślinny. Autorka wyróżnia 10 grup takich mikrotoponimów i analizuje ich budowę słowotwórczą. (RK)
Author headings:
au. Głuszkowska-Babicka, Jadwiga [Show]
Keywords: Białystok (region), język polski, motywacja słowotwórcza, nazewnictwo terenowe, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]