iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich : w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny
Author/editor: Zbigniew Babik
Publication place: Kraków
Publisher: "Universitas"
Year: 2001
Pages: 762 s.
Note: Bibliogr., indeks, mapy
Languages: pol
Abstract: Książka poświęcona jest przedsłowiańskiej i słowiańskiej warstwie toponimii polskiej oraz toponomastycznej lokalizacji języka prasłowiańskiego. Zakres terytorialny tworzy obszar Polski z wyjątkiem terenów zamieszkanych w średniowieczu przez Bałtów. Większość materiałów źródłowych zaczerpnięta została od innych autorów. Autor przedstawia charakterystykę fleksji, słowotwórstwa, prezentuje areały toponimiczne, przeprowadza interpretację etnojęzykową i omawia procesy slawizacji najstarszej przedsłowiańskiej warstwy nazewniczej. Zasadniczą część książki stanowi słownik onomastyczny podzielony na warstwę najstarszą, warstwy młodsze i nazwy zweryfikowane negatywnie (czyli niepotwierdzające tzw. teorii hydronimii staroeuropejskiej). (HK)
Author headings:
au. Babik, Zbigniew [Show]
Keywords: historia języka, język polski, język prasłowiański, języki bałtyckie, języki germańskie, slawizacja, słownik onomastyczny, toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
8.2.7.2. Polish. Toponymy [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: MAŃCZAK Witold .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 [Show]
Recenzja: RZETELSKA-FELESZKO Ewa .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 [Show]
Polemika: POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Dwa niepokojące wydarzenia na marginesie dyskusji o etnogenezie Słowian .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2001 [Show]
Polemika: PIONTEK Janusz, DĄBROWSKI Robert: O językoznawczych interpretacjach paleodemografii Słowian .- "Slavia Antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" 1998 [Show]
Polemika: KOWALCZYK Elżbieta: Uwagi historyka po lekturze pracy Zbigniewa Babika "Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny" .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2002 [Show]