iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1. Sorb Group. Modern literary language

Description Type Actions
WORNAR Edward: Budźech w serbskim werbalnym systemje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 Journal article [Show]
WORNAR Edward, ŠOŁĆINA Jana: Čehodla trjebamy jednorěčny hornjoserbski słownik? .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Charakterystyka dawnego dialektu Łużyc wschodnich : wybrane zjawiska fonetyczne i morfologiczne .- Żary, 2000 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Co przemawia za wzorcowością Łużyczan? .- "Zeszyty Łużyckie" 2007 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Czasowniki typu katować // katowaś w języku polskim i dolnołużyckim .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
CECHOSZ Iwona: Czy aoryst i imperfectum występują tylko w łużyckim? .- "Zeszyty Łużyckie" 1995 Journal article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutiva we współczesnym piśmiennictwie górnołużyckim .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutywa w liryce Jakuba Barta-Ćišinskiego .- Bautzen, 2011 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Deminutywa w pieśniach górnołużyckich .- Budyšin, 2008 Book article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Derywaty od nazw roślin w języku górnołużyckim .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2004 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 428 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (43) ]