iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1. Sorb Group. Modern literary language

Description Type Actions
WORNAR Edward: Lipšćanske wurjekowanje : přinošk k serbskej ortografiji a ortoepiji .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2005 Journal article [Show]
TEICHMANN Doris: Lud und narod bei Jakubica .- Potsdam, 2003 Book article [Show]
BRANKAČKEC Katja: Lužická srbština a němčina v románu Jurije Kocha "Koče slěbro" .- Praha, 2002 Book article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Łużycki sufiks -awa w dialektach niemieckich Brandenburgii .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Měrćin Nowak-Njechorński a hornjoserbska spisowna rěč .- Budyšin, 2000 Book article [Show]
FASKA Helmut: Městno Fabriciusoweho přełožka Noweho zakonja w procesu wuwića delnjoserbskeje spisowneje rěče .- Bautzen, 2003 Book article [Show]
ŚLIWA Teresa: Metafory wartościujące w tekstach czasopisma łużyckiego z dziewiętnastego wieku .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
LÖTZSCH Ronald: Mittel zum Ausdruck der Satznegation im Deutschen und Sorbischen .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Mjezynarodny sorabistiski rěčespytny sympozij w Budyšinje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
FASKA Helmut: Młodaj sylnaj mužej abo młodej sylnej mužej? - Dź. 1 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 131-140 of 428 found.
[ (1) |< First ] [ (13) << Previous ]  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ Next >> (15) ] [ Last >| (43) ]