iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1. Sorb Group. Modern literary language

Description Type Actions
STEENWIJK Han: Absolutne komparatiwy w dolnoserbšćinje .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1998 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Adjektiwiske diminutiwy w hornjoserbšćinje .- Maribor, 2015 Book article [Show]
JOCZ Lechosław: Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego .- Katowice, 2012 Book article [Show]
ŠOŁĆINA Jana: Aktualne problemy słowotwórby w zwisku z dźěłom nad hornjoserbskim słownikom noweje leksiki .- "Zeszyty Łużyckie" 2004 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne tendencje rozwojowe w górnołużyckim języku literackim .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne wuwićowe tendency w hornjoserbskej spisownej rěči .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2006 Journal article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Alfabetyzacja jako podmiot kultury języka : na przykładzie języków łużyckich .- "Zeszyty Łużyckie" 2009 Journal article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Die ältesten Drucke des Obersorbischen : Wenceslaus Warichius und Gregorius Martini; eine sprachwissenschaftliche Analyse, mit Faksimiledruck, Transliteration und Transkription .- Bautzen, 2001 Book [Show]
WORNAR Edward: Analytiski futur perfektiwnych werbow w hornjoserbšćinje .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 428 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (43) ]