iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1. Slovak. Modern literary language

Description Type Actions
SMIRNOV Lev Nikandrovič: O сопоставительном изучении способов глагольного действия в славянских языках .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Oddziaływanie zapożyczeń na system słowotwórczy języka : w ujęciu słowacko-polskim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
ŽIGO Pavol: Odkaz poslednej knihy profesora Eugena Paulinyho : pri príležitosti stého výročia narodenia .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2012 Journal article [Show]
LIPOWSKI Jaroslav: Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a pol’štiny .- Wrocław, 2011 Book [Show]
FAŠKO Ivan: Ortograficzne i ortoepiczne zróżnicowanie słowacko-serbskich aproksymatów międzyjęzykowych .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2016 Journal article [Show]
PATRÁŠ Vladimír: Persuázia v politických predvolebných spotach šírených rozhlasom .- Łódź, 2000 Book article [Show]
WACHTARCZYKOVÁ Jana: Písanie poľských grafém v médiách alebo keď menej znamená viacej .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2013 Journal article [Show]
KUDELSKA Danuta: Podobieństwa wyrażone w porównaniach : rozważania lingwistyczno-stylistyczne z zakresu figur retorycznych na podstawie wybranych tekstów Dominika Tatarki .- Katowice, 2002 Book article [Show]
KREKOVIČOVÁ Eva: Politika o folklóre – folklór v politike : na príklade Slovenska .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2000 Journal article [Show]
PTAK Lenka: Polskie odpowiedniki czeskich i słowackich przymiotników potencjalnych .- Wrocław, 2009 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (18) ]