iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4. Ukrainian

Description Type Actions
JURKOWSKI Marian: 45 lat warszawskiej ukrainistyki .- "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze : spotkania polsko-ukraińskie = Варшавські українознавчі записки : польсько-українські зустрічі : Studia Ucrainica" 1999 Journal article [Show]
TÓTH Imre H.: A Dobrilo-evangélium jelentősége az ukrán nyelvtörténet számára [Значение Добрилова евангелия для истории украинского языка] .- Szeged, 1998 Book article [Show]
UDVARI István: A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-1997-ben [Результаты и задачи ниредьхазской украинистики в 1996-1997 годах] .- Szeged, 1998 Book article [Show]
ECKERT Rainer: Altruss. Ne choču rozuti robičiča und Parallelen dazu aus der ostslawischen und lettischen Folklore .- Praha, 2000 Book article [Show]
DELL'AGATA Giuseppe: Antipolonismi e antirutenismi da Križanić a Trubeckoj .- Napoli, 1998 Book article [Show]
SZULOWSKA Wanda: Antroponimia chłopska na Ukrainie prawobrzeżnej w XVII wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim : XVI-XIX wiek .- Warszawa, 1993 Book [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Antroponimy w greckokatolickich księgach metrykalnych z Humennego (Słowacja) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
KOŚĆ Józef: Archaizmy a interferencje w strefie polsko-ukraińskich kontaktów językowych .- "Slavia Orientalis" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 2767 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (277) ]