iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2. Slovak

Description Type Actions
KÁŠA Peter: ["Slovensko a európske súvislosti v literatúre, jazyku a kultúre"] .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2000 Journal article [Show]
LALIKOVÁ Tatiana: 13. slovenská onomastická konferencia .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 1997 Journal article [Show]
PANČÍKOVÁ Marta: Adaptácia cudzích slov v slovenčine a pol'štine .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
BODNÁROVÁ Martina: Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
GLOVŇA Juraj: Aktualizovaná frazéma ako prostriedok výstavby textu .- Łódź, 2001 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
DVORNICKÁ Ľubica: Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne .- Bratislava, 2014 Book article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
ŽIGO Pavol: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov .- Bratislava, 2012 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 668 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (67) ]