iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku
Author/editor: Martina Bodnárová
Published in: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [Show]
Journal issue: 2014 Roč. 79 č. 5-6
Pages: 304-319
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Obsahom štúdie je frekvenčná analýza korpusu 80 spontánnych neinštitucionálnych dialógov dospelých z prostredia východného Slovenska. Výsledky skúmania naznačujú, že komunikácia v súkromnej komunikačnej sfére na pozadí realizovaných výskumov pronominálnej, verbálnej a adjektívnej lexiky sa javí ako značne explicitná, ornamentálna s nápadnými prvkami ikonickosti a s tendenciou k markantnosti, sile výrazu a k negatívnemu a hyperbolizujúcemu videniu reality. Zároveň sa potvrdilo nízke zastúpenie statických príznakov substancií v hovorenej komunikácii. (JBe)
Author headings:
au. Bodnárová, Martina [Show]
Keywords: dialog, hyperbolizácia, język potoczny, język słowacki, komunikacja językowa, leksem, przymiotnik, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Tags:
Classification:
6.2.1.6. Slovak. Stylistics [Show]
6.2.5. Slovak. Semantics. Pragmatics [Show]
6.2.6. Slovak. Lexicology [Show]