iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.4. Russian. Sociolinguistics

Description Type Actions
ZIELIŃSKA Anna: Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce .- Warszawa, 1996 Book [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Współczesne polsko-rosyjskie antroponimy hybrydalne .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
NOWACKA Joanna: Z obserwacji nad nazwami kobiet jako podmiotu i obiektu miłości, erotyki i seksu we współczesnym języku rosyjskim i polskim żargonie młodzieżowym .- "Acta Polono-Ruthenica" 1999 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Zachowane cechy dialektalne oraz wpływy polskie w rosyjskiej gwarze przedstawiciela starszego pokolenia staroobrzędowców regionu augustowskiego .- "Acta Baltico-Slavica" 2010 Journal article [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Zmiany sytuacji językowej w Wierszynie koło Irkucka w warunkach dwujęzyczności polsko-rosyjskiej .- "Acta Baltico-Slavica" 2011 Journal article [Show]
SCHMID Sonja: Zur Bezeichnung weiblicher Personen im Russischen : eine empirische Pilotstudie .- "Wiener Slawistischer Almanach" 1998 Journal article [Show]
MENDOZA Imke: Zur Koordination im Russischen : и, a und да als pragmatische Konnektoren .- München, 1996 Book [Show]
GREK-PABISOWA Iryda: Związki gwary rosyjskich enklaw staroobrzędowców z językiem polskim dawniej i obecnie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
GRASZEK-TAŃSKA Anna: Żargonizmy we współczesnym oficjalnym języku rosyjskim .- "Slavia Orientalis" 2003 Journal article [Show]
SAAKJAN Ol'ga Sergìïvna: А.А. Потебня о явлении билингвизма и взаимовлиянии близкородственных языков .- Львів, 1997 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 338 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (34) ]