iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation

Description Type Actions
MIECZKOWSKA Halina: Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych : w ujęciu polsko-słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Alternacyjne tworzenie zachodniosłowiańskich iteratiwów .- Katowice, 2003 Book article [Show]
LĄCZAK Anna Maija: Analiza kontrastywna systemów derywacyjnych czasownika : język polski a język fiński .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1999 Journal article [Show]
KREISBERG Alina: Beleet parus odinokij .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 2000 Journal article [Show]
WITKOWSKA Paulina: Cechy słowotwórcze czasowników oznaczających zmianę pozycji ciała względem osi ciała .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 Journal article [Show]
POSPISZYL Anna: Czasownik gnać : formacje pochodne, warianty gwarowe .- "Prace Językoznawcze" 1999 Journal article [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Czasowniki inchoatywne z prefiksem za- w języku bułgarskim i ich odpowiedniki w polskim i białoruskim .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 2005 Journal article [Show]
PASTUCHOWA Magdalena, STAWNICKA Jadwiga: Czasowniki inicjalne w języku polskim : staropolszczyzna i współczesność .- Katowice, 2008 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Czasowniki typu katować // katowaś w języku polskim i dolnołużyckim .- "Prace Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Czasownikowe formanty modyfikacyjne w języku polskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 70 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]