iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.2.3. Macedonian. Dialectology

Description Type Actions
FRIEDMAN Victor A.: The Balkan Sprachbund in the Republic of Macedonian today : "Eurology" as discontinuity and dialectology as continuity .- "Colloquia Humanistica" 2012 Journal article [Show]
Bibliografia prac Bożydara Widoeskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Continuity or discontinuity - the case of Macedonian phonetics .- "Colloquia Humanistica" 2012 Journal article [Show]
VIDOESKI Božidar: Derywacja form liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego i dystrybucja geograficzna końcówek liczby mnogiej w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
VIDOESKI Božidar: Dialekty macedońskie w Albanii .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
VIDOESKI Božidar: Grupy konsonantyczne s (z), š (ž) + c (č) w dialektach macedońskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
DAVKOVA-ǴORǴIEVA Svetlana, STOEVSKA-DENČOVA Elenka: In memoriam : Убавка Гајдова (19.7.1965-6.12.2014) .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
GOGOLEWSKI Stanisław: Język literacki wobec dialektu na przykładzie współczesnego języka macedońskiego .- Łódź, 1998 Book article [Show]
DOROVSKÝ Ivan: Jihomakedonská nářečí a nový objev rukopisu .- Praha, 2006 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 71 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]