iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.8. Polish. Psycholinguistics

Description Type Actions
ŁUCZYŃSKI Edward: Analityczne formy fleksyjne w ontogenezie języka polskiego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
SIKORA Lidia: Analiza aktów chwalenia się w wypowiedziach dzieci sześcioletnich .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
BORKOWSKA Aneta: Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową .- Lublin, 1998 Book [Show]
BOROWIEC Helena: Analogia i przeciwieństwo jako zasady organizujące językowy świat dziecka w wieku przedszkolnym .- Lublin, 1999 Book article [Show]
JAKÓBCZYK Stanisław: Biało-czerwona magia : dla kogo Polska? .- Poznań, 1999 Book article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Błąd wymowy czy wada wymowy? : o nowej artykulacji głosek szeregu ciszącego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
ZAV'JALOVA Marija V.: Cechy myślenia językowego Polaków na Litwie w warunkach trójjęzyczności .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2003 Journal article [Show]
DROZDOWICZ Ariadna: Cognitive representation of natural categories : English-Polish contrastive study .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies" 1998 Journal article [Show]
BAŃKO Mirosław: Czego bronimy, broniąc języka? : o możliwych przyczynach niechęci do wyrazów zapożyczonych .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2014 Journal article [Show]
DĄBROWSKA Anna: Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? : próba znalezienia stereotypów .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 119 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (12) ]