iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Analityczne formy fleksyjne w ontogenezie języka polskiego
Author/editor: Edward Łuczyński
Published in: Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka [Show]
Journal issue: 2004 z. 9
Pages: 69-82
Note: Rys., tab., streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autor przedstawia wyniki obserwacji użycia rzeczownikowych wyrażeń przyimkowych w mowie dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Analizowana próbka zawierała ponad 5000 rzeczowników. Prezentowane są wnioski dotyczące momentu pojawiania się w mowie dzieci poszczególnych przypadków. Zauważalna jest stabilizacja poziomu użycia form analitycznych w wieku 6 lat. Autor w swoim opracowaniu wskazuje także trudności, jakie napotykają dzieci podczas opanowywania polskiego systemu fleksyjnego. Podkreśla, że najczęściej mają one miejsce w początkowej fazie wykształcania się umiejętności posługiwania się gramatyką. (MF)
Author headings:
au. Łuczyński, Edward [Show]
Keywords: deklinacja, forma analityczna, forma fleksyjna, język dziecka, język polski, ontogeneza języka, przypadek, wyrażenie przyimkowe
Tags:
Classification:
8.2.8. Polish. Psycholinguistics [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]