iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? : próba znalezienia stereotypów
Author/editor: Anna Dąbrowska
Published in: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki : teoria, metodologia, analizy empiryczne .- Wrocław, 1998 [Show]
Pages: 278-295
Languages: pol
Abstract: Na materiale podręczników wydanych w Polsce i w Niemczech w latach 1963-1994. (HK)
Author headings:
au. Dąbrowska, Anna [Show]
Keywords: glottodydaktyka, język polski, językowy obraz świata, podręcznik, 'Polak', 'Polska', stereotyp językowy
Tags:
Classification:
8.2.8. Polish. Psycholinguistics [Show]
8.2.9. Polish. Ethnolinguistics [Show]