iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
KOSESKA-TOSZEWA Violetta, DUŠKIN Maksim: About meanings as a rule not included in dictionaries .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2012 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: About time, aspect and quantification in Bulgarian and Polish .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: Admirativus w gramatycznej konfrontacji polsko-bułgarskiej .- Warszawa, 1991 Book article [Show]
KOWALIK Krystyna: Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
KAROLAK Stanisław: Agentywność czy kauzatywność .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
PIĘTKOWA Romualda: Agonistyka czy empatia zasadą komunikacji językowej .- Łódź, 2001 Book article [Show]
TARAS Bożena: Agresja : studium semantyczno-pragmatyczne .- Rzeszów, 2013 Book [Show]
ZGÓŁKOWA Halina: Agresja językowa jako narzędzie kształtujące tożsamość pokoleniową .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 Book [Show]
KURUC Małgorzata: Akronimy jako element komunikacji językowej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 2022 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (203) ]