iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Agresja : studium semantyczno-pragmatyczne
Author/editor: Bożena Taras
Publication place: Rzeszów
Publisher: Wydaw. Uniwerstytetu Rzeszowskiego
Year: 2013
Pages: 315 s.
Note: Bibliogr., indeksy
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje zjawisko agresji na różnych płaszczyznach języka. Pierwsza część pracy jest poświęcona agresji w językoznawstwie i naukach pokrewnych, w drugiej przeanalizowano agresję w aspekcie semantycznym, a w trzeciej - w ujęciu pragmalingwistycznym. Dołączono także dwa indeksy - przedmiotowy oraz semantyczny. Materiał do badań semantycznych pochodzi z leksykonów zawierających słowo agresja i z ankiet przeprowadzanych wśród studentów, uczniów i więźniów, zaś materiał pragmalingwistyczny - z mediów i dotyczy obszarów medialnego i polityczno-parlamentarnego. (MF)
Author headings:
au. Taras, Bożena [Show]
Keywords: agresja językowa, język mediów, język polski, język prasy, język współczesny, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych), semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Tags:
Classification:
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
Inbound references:
Recenzja: SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2014 [Show]