iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
MOSSAKOWSKA Barbara: Nazwiska obce mieszkańców Warmii : XVI-XVIII wiek .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Nazwiska Tatarów w dawnym województwie podlaskim : XVI-XVIII w. .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Nazwiska Żydów na obrzeżu słowiańskim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Nazwy najstarszych ośrodków kościelnych i państwowych na Węgrzech w polskich źródłach średniowiecznych i XVI-wiecznych .- Poznań, 2005 Book article [Show]
BIAŁUŃSKI Grzegorz: Nazwy osobowe w Piszu w XVI-XVII w. : pogranicznym miasteczku polsko-niemieckim .- Białystok, 1999 Book article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa, DUMA Jerzy: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie .- T. 1 : A-O .- Warszawa, 2008 Book [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa, DUMA Jerzy: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie .- T. 2 : Ǫ-Ž .- Warszawa, 2013 Book [Show]
PLETER Tiberiu: Note etimologice [Notes étymologiques] .- "Comunicările "Hyperion". Filologie" 1998 Journal article [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Nowe źródło służące poznaniu wpływów słowiańskich w niemieckich gwarach Górnej Saksonii .- "Zeszyty Łużyckie" 2000 Journal article [Show]
ROMAŃCZUK Anna: O adaptacji nazwisk w litewskiej gwarze wyspowej okolic Gierwiat .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 171 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (18) ]