iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.3. General part. Regional problems

Description Type Actions
29. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych .- Lublin, 1995 Book [Show]
MARSZAŁEK Marek: Ajery, pośladek i nuda : o kategorii liczby w polszczyźnie północnokresowej .- Bydgoszcz, 2001 Book article [Show]
PAŚKO-KONECZNIAK Dorota: Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim .- Warszawa, 2015 Book article [Show]
SCHALLER Helmut Wilhelm: Aktuelle Probleme der Balkanlinguistik : internationales Symposium in Marburg : April 1997 .- "Балканско езикознание" 1997 Journal article [Show]
SCHALLER Helmut Wilhelm: Aktuelle Probleme der Balkanlinguistik : Tagung der Kommission für Balkanlinguistik beim Internationalen Slavistenkommitee : Marburg, 24.-26.4.1997 .- "Südosteuropa-Mitteilungen" 1997 Journal article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: "Aliae Cantiones Sacrae" współoprawne z "Małym Katechizmem" Michała Pontanusa .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
GVOZDANOVIĆ Jadranka: 'And' has four different correlates in western South Slavic .- Amsterdam ; Atlanta, 1996 Book article [Show]
DELL'AGATA Giuseppe: Antipolonismi e antirutenismi da Križanić a Trubeckoj .- Napoli, 1998 Book article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku .- Białystok, 2001 Book [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim : XVI-XIX wiek .- Warszawa, 1993 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 1005 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (101) ]