iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku
Author/editor: Leonarda Dacewicz
Publication place: Białystok
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku
Year: 2001
Pages: 297 s.
Note: Bibliogr., streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: W monografii zaprezentowanа zostałа antroponimiа Białegostoku oraz dawnych wsi i osad znajdujących się dzisiaj w obszarze miasta. Antroponimy zostały wyekscerpowane z czternastu źródeł rękopiśmiennych. Odzwierciedlają sposoby nominacji w różnych grupach społecznych, takich jak arystokracja, szlachta, mieszczaństwo, chłopi oraz ludność służebna. Zbiór nazw osobowych przedstawiony został w powiązaniu z historią społeczną i wydarzeniami politycznymi. Analiza semantyczno-strukturalna pozwala stwierdzić, że większość posiada polską proweniencję - dominują formanty -ski//-cki. Poświadczone są również wschodniosłowiańskie formanty antroponimiczne -ewicz//-owicz, natomiast produktywny wśród antroponimii chłopskiej w XVIII w. formant -uk//-czuk występuje rzadko. Nieliczne są także, naturalne dla obszaru pogranicza, gdzie dochodzi do kontaktów międzyetnicznych, formacje hybrydalne - w przypadku Białegostoku są to kontakty bałto-słowiańskie. (PK)
Author headings:
au. Dacewicz, Leonarda [Show]
Keywords: 17-18 w., antroponimia 1 (zbiór antroponimów), Białystok, derywacja słowotwórcza, nazwisko, nazwisko odapelatywne, nazwisko odimienne, nazwisko odmiejscowe, patronimikum, przezwisko
Tags:
Classification:
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: BOGDANOWICZ Elżbieta .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2002 [Show]
Recenzja: BOGDANOWICZ Elżbieta .- "Slavia Orientalis" 2002 [Show]
Recenzja: REMBISZEWSKA Dorota Krystyna .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 [Show]