iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Rycielska
Given names: Beata
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Rycielska Beata [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor RYCIELSKA Beata .- "Przegląd Rusycystyczny" 2010 [Recenzja pracy: WIERZBIŃSKI Jarosław: Морфемика, морфонология, словообразование : учебное пособие по русскому языку .- Тернополь, 2009] Journal article [Show]
autor RYCIELSKA Beata .- "Slavia Orientalis" 2013 [Recenzja pracy: WIERZBIŃSKI Jarosław: Языковой монументализм в России XX века : диахроническя экспликация научных парадигм = Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku : eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych .- Łódź, 2012] Journal article [Show]
autor RYCIELSKA Beata: Metaforyczny obraz świata w powieści Wasilija Aksionowa "Kollegi" i w jej przekładzie na język polski .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
autor RYCIELSKA Beata: Obrazowanie w języku : sceneria i czasowniki rosyjskie z prefiksem о- .- "Slavia Orientalis" 2007 Journal article [Show]
autor RYCIELSKA Beata: Siergiej I. Karcewski i gramatyka kognitywna : związki dawnej i współczesnej myśli lingwistycznej .- "Slavia Orientalis" 2011 Journal article [Show]
autor RYCIELSKA Beata: Антонимия в польской и русской лексикологии .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 1998 Journal article [Show]
autor RYCIELSKA Beata: Парадигматические отношения многозначных прилагательных русского и польского языков, характеризующих человека : лексико-семантический анализ .- Szczecin, 1993 Book article [Show]
autor RYCIELSKA Beata: Семантическая деривация - перспективы конфронтативного исследования .- Szczecin, 1996 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions