iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Mitrinović
Given names: Vera
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Mitrinović Vera [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor MITRINOVIĆ Vera .- "Славистика = Slavic Studies" 1997 [Recenzja pracy: Сто година полонистике у Србиjи : зборник радова са jубиларног научног скупа : Београд, jануар 1996 .- Београд, 1996] Journal article [Show]
autor MITRINOVIĆ Vera: Najnowsze tendencje w zakresie akomodacji aspektowej internacjonalizmów czasownikowych w języku serbskim i polskim .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
autor MITRINOVIĆ Vera: Poljski glagloski prefiks prze- i njegovi srpskohrvatski ekvivalenti pre- i pro- .- Beograd, 1990 Book [Show]
autor MITRINOVIĆ Vera: Południe - Północ : serbsko-polskie paralele językowe .- Poznań, 2012 Book [Show]
autor MITRINOVIĆ Vera: Uwagi o serbskich/chorwackich i polskich relatorach posesywnych čiji/czyj i koji/który .- Opole, 2002 Book article [Show]
autor MITRINOVIĆ Vera: Zaimki 3. osoby w funkcji anaforycznej w serbskim, polskim i rosyjskim tekście narracyjnym .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
autor MITRINOVIĆ Vera: Конфронтативни приступ изучавању пољског jезика на београдскоj полонистици : традициjе и перспективе .- Београд, 1996 Book article [Show]
redaktor Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś - III : Linguaria .- Poznań, 2001 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions