iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Głuszkowski
Given names: Michał
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Głuszkowski Michał [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Slavia Orientalis" 2009 [Recenzja pracy: JANKOWIAK Mirosław: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim : studium socjolingwistyczne .- Warszawa, 2009] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Slavia Orientalis" 2007 [Recenzja pracy: MISIAK Małgorzata: Łemkowie : w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie .- Wrocław, 2006] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2010 [Recenzja pracy: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce .- Warszawa, 2009] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Slavia Orientalis" 2005 [Recenzja pracy: JANIAK Bronisława: Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie : na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem .- Łódź, 2004] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2013 [Recenzja pracy: GROCHOLA-SZCZEPANEK Helena: Język mieszkańców Spisza : płeć jako czynnik różnicujący .- Kraków, 2012] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Slavia Orientalis" 2012 [Recenzja pracy: Brasławszczyzna : pamięć i współczesność .- T. 1 : Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców .- Warszawa, 2011] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2018 [Recenzja pracy: Słowiańska frazeologia gwarowa .- Kraków, 2016] Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał: Bilingwizm z dyglosją w sytuacji wyspowej : polska wieś Wierszyna na Syberii .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał: Całościowe badania społeczności językowych .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2018 Journal article [Show]
autor GŁUSZKOWSKI Michał: Dwa języki - jedna tożsamość : Wierszyna - polska wieś na Syberii .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 21 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions