iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Korytkowska
Given names: Małgorzata
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Korytkowska Małgorzata [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KORYTKOWSKA Małgorzata .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2012 [Recenzja pracy: MALDJIEVA Viara, TOPOLIŃSKA Zuzanna, ĐUKANOVIĆ Maǰa, PIPER Predrag: Jужнословенски jезици : граматичке структуре и функциje .- Београд, 2009] Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2016 [Recenzja pracy: Grammaticalization and Lexicalization in the Slavic Languages : Proceedings from the 36th Meeting of the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International Committee of Slavists .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2014] Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 [Recenzja pracy: Български език .- Opole, 1997] Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 [Recenzja pracy: Linguistique et slavistique : mélanges offerts à Paul Garde .- T. 1 .- Aix-en-Provence, 1992, Recenzja pracy: Linguistique et slavistique : mélanges offerts à Paul Garde .- T. 2 .- Aix-en-Provence, 1992] Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 1998 [Recenzja pracy: L'énonciation médiatisée .- Louvain ; Paris, 1996] Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: La catégorie sémantique du "médiatif" en bulgare et en polonais : et sa relation avec le temps et l'aspect .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Cechy składniowe transform nominalnych w tekstach propagandowych : na podstawie bułgarskich i polskich tekstów z II poł. XX wieku .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Condensation de la structure sémantique de la phrase et analyse contrastive .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Czasowniki mentalne i czasowniki emocji w opisie semantyczno-syntaktycznym .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2017 Journal article [Show]
autor KORYTKOWSKA Małgorzata: Diateza a predykatory analityczne w języku polskim i bułgarskim .- Katowice, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 68 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]

Related documents

Description Type Actions
KOTYK Beata, PETROV Ivan: Publikacje Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego z lat 1999-2003 .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]