iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Czerwiński
Given names: Maciej
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Czerwiński Maciej [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor CZERWIŃSKI Maciej: Dyskursy i ich porządek w społecznej heteroglosji .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2007 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Europa jako znak w nowomowie jugosłowiańskich komunistów na przykładzie wystąpień Josipa Broza Tity .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2012 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Funkcje kategorii osoby w dyskursach partii postkomunistycznych w Chorwacji i w Polsce .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Hrvatska leksička norma u jeziku medija na primjerima : statistički pristup .- Rijeka, 2004 Book article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Język, kultura, państwo : o potrzebie badań dyskursu .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Nazewnictwo partii politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej .- "Socjolingwistyka" 2003 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Nowomowa po jugosłowiańsku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Pseudoanglicizmi u hrvatskom jeziku .- "Riječ : časopis za filologiju" 2001 Journal article [Show]
autor CZERWIŃSKI Maciej: Semantyka dyskursu historycznego : chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu .- Kraków, 2012 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 15 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]

Related documents

Description Type Actions