iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nowomowa po jugosłowiańsku
Author/editor: Maciej Czerwiński
Published in: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Show]
Journal issue: 2012 47
Pages: 137-159
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Przedmiotem artykułu jest język komunizmu jugosłowiańskiego zawarty przede wszystkim w wystąpieniach, wywiadach i artykułach J. Broza Tity, w mniejszym stopniu zaś w prasie oraz publikacjach naukowych i popularnonaukowych. Autor wymienia różne środki stylistyczne stosowane w tekstach komunistycznych oraz zastanawia się nad wpływem okoliczności pozajęzykowych w kształtowaniu się zjawisk specyficznych nowomowy jugosłowiańskiej. Zauważa, że wiele konwencji retorycznych z okresu Jugosławii nadal funkcjonuje w komunikacji politycznej. (PK)
Author headings:
au. Czerwiński, Maciej [Show]
Keywords: język polityki, język serbsko-chorwacki, nowomowa, perswazja językowa
Tags:
Classification:
4.1.6. Serbo-Croatian group. Stylistics [Show]
4.5. Serbo-Croatian group. Semantics. Pragmatics [Show]
4.4. Serbo-Croatian group. Sociolinguistics [Show]
Personal subject heading:
Broz Tito, Josip [Show]