iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Podobiński
Given names: Stanisław
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Podobiński Stanisław [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor PODOBIŃSKI Stanisław .- Częstochowa, 2001 [Recenzja pracy: BORAWSKI Stanisław: Wprowadzenie do historii języka polskiego : zagadnienia historiozoficzne .- Warszawa, 2000] Book article [Show]
autor PODOBIŃSKI Stanisław: Adaptacja zapożyczeń w polskim słownictwie technicznym w obrębie nazw osób .- Częstochowa, 1999 Book article [Show]
autor PODOBIŃSKI Stanisław: Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej .- Częstochowa ; Kraków, 1997 Book [Show]
autor PODOBIŃSKI Stanisław: O potrzebie kontynuacji badań terminoznawczych w polskim językoznawstwie polonistycznym .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo" 2001 Journal article [Show]
autor PODOBIŃSKI Stanisław: Stan badań terminoznawczych w językoznawstwie polskim .- Częstochowa, 1998 Book article [Show]
opracowujący Dorobek naukowy Profesora Feliksa Pluty .- Opole, 1999 Book article [Show]
opracowujący Wykaz osiągnięć w pracy dydaktyczno-badawczej prof. zw. dra hab. Feliksa Pluty .- Częstochowa, 1998 Book article [Show]
redaktor Dziedzictwo kulturowe utrwalone w języku : księga pamiątkowa ofiarowana jubileuszowo Prof. Feliksowi Plucie .- Częstochowa, 1998 Book [Show]
redaktor Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu .- Częstochowa, 2001 Book [Show]
współautor JAROS Violetta, PODOBIŃSKI Stanisław: Andrzej Bańkowski : życie i dzieło .- Częstochowa, 2001 Book article [Show]

Related documents

Description Type Actions