iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu
Author/editor: pod red. Stanisława Podobińskiego i Marii Lesz-Duk
Publication place: Częstochowa
Publisher: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Year: 2001
Pages: 886 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Podobiński, Stanisław [Show]
rd. Lesz-Duk, Maria [Show]
Keywords: Bańkowski Andrzej (1931-2014), historia języka, język polski, księga pamiątkowa, słownictwo
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
Inbound references:
Recenzja: PREYZNER Marcin .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 [Show]
Personal subject heading:
Bańkowski, Andrzej [Show]
Articles:
PODOBIŃSKI Stanisław .- Częstochowa, 2001 [Recenzja pracy: BORAWSKI Stanisław: Wprowadzenie do historii języka polskiego : zagadnienia historiozoficzne .- Warszawa, 2000] [Show]
JAROS Violetta, PODOBIŃSKI Stanisław: Andrzej Bańkowski : życie i dzieło .- Częstochowa, 2001 [Show]
ŁĄCKA-ALEKSANDROWICZ Agata: Antroponimia Łososiny Górnej i Walowej Góry w Małopolskiem .- Częstochowa, 2001 [Show]
KUBICKA-CZEKAJ Barbara: Czy odbiorca sztuki? .- Częstochowa, 2001 [Show]
LESZ-DUK Maria: Ekspresywizmy w tygodniku Jerzego Urbana "Nie" .- Częstochowa, 2001 [Show]
MAJKOWSKA Aneta: Fonetyczne i fleksyjne warianty w języku mówionym częstochowian : przyczynek do opisu socjolingwistycznego .- Częstochowa, 2001 [Show]
LISIECKI Krzysztof: Język dzieci i młodzieży szkół kaletańskich w powiecie tarnogórskim .- Częstochowa, 2001 [Show]
SZYMCZYK-PÓŁROLNIK Zdzisława: Język łowiecki w "Myślistwie ptaszym" Mateusza Cygańskiego .- Częstochowa, 2001 [Show]
OŻÓG Kazimierz: Język polski na tle przemian kraju w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku .- Częstochowa, 2001 [Show]
SUSKA Dorota: Kolokwializmy fleksyjne jako elementy stylistycznej struktury opowiadań Marka Hłaski i Marka Nowakowskiego .- Częstochowa, 2001 [Show]
WALCZAK Bogdan: Kroniki benedyktynek poznańskich - zabytek polszczyzny wielkopolskiej XVII i XVIII wieku .- Częstochowa, 2001 [Show]
MAŃCZAK Witold: Krytyka pewnego poglądu na kolebkę Słowian .- Częstochowa, 2001 [Show]
SUSKA Dorota: Kwalifikowanie wyrazów i związków frazeologicznych w słownikach współczesnej polszczyzny : na marginesie badań stylistycznych .- Częstochowa, 2001 [Show]
STARNAWSKI Jerzy: List Kazimierza Nitscha z wyjaśnieniami dla węgierskiego uczonego .- Częstochowa, 2001 [Show]
ŻURAWSKA Ksymena: Nazwiska mieszkańców Kamyka .- Częstochowa, 2001 [Show]
JAROS Violetta: O słownictwie związanym z hazardem w wybranych utworach Joanny Chmielewskiej .- Częstochowa, 2001 [Show]
PAZUCHIN Rościsław: O szkodliwych zapożyczeniach rzeczowych i słownych .- Częstochowa, 2001 [Show]
NOWAK Tomasz: Składnia negacji w zdaniach ekstensjonalnych .- Częstochowa, 2001 [Show]
SKOCZYLAS Edyta: Składnia prozy Władysława Bełzy .- Częstochowa, 2001 [Show]
BOJANOWSKA Grażyna: Socjolingwistyczny i prawny aspekt zmiany nazwisk ośmieszających w Nysie .- Częstochowa, 2001 [Show]
MISZCZAK Zbigniew: Styl korespondencji Faustyna Świderskiego .- Częstochowa, 2001 [Show]
GAŁOŃSKA Małgorzata: Stylizacja biblijna w wybranych kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego .- Częstochowa, 2001 [Show]
MOŚ Antoni: Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w "Popiołach" Stefana Żeromskiego .- Częstochowa, 2001 [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Wokół etymologii wyrazu pan .- Częstochowa, 2001 [Show]
BIZIOR-OCIEPA Renata: Wyróżniki ramy tekstowej w dziewiętnastowiecznych kazaniach : na materiale kazań ks. Karola Antoniewicza .- Częstochowa, 2001 [Show]
MATUSZEWSKI Józef: Z dekretów krakowskich .- Częstochowa, 2001 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Бълг. хиля се, пол. chylić się и сродни .- Częstochowa, 2001 [Show]