iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Dziedzictwo kulturowe utrwalone w języku : księga pamiątkowa ofiarowana jubileuszowo Prof. Feliksowi Plucie
Author/editor: pod red. Marii Lesz-Duk i Stanisława Podobińskiego
Publication place: Częstochowa
Publisher: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Year: 1998
Pages: 373 s.
Note: Bibliogr., mapa
Languages: pol
Author headings:
rd. Lesz-Duk, Maria [Show]
rd. Podobiński, Stanisław [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), historia języka, język autora dzieła literackiego, język polski, księga pamiątkowa, leksykologia, Pluta Feliks (1928-), styl, terminologia 1 (zbiór terminów)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
8.2.1.7. Polish. Language of an author [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
9.2.6.3. Russian. Terminology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
Personal subject heading:
Pluta, Feliks [Show]
Articles:
BIŁOS Edward .- Częstochowa, 1998 [Recenzja pracy: PODOBIŃSKI Stanisław: Kształtowanie się polskiej terminologii rolniczej .- Częstochowa ; Kraków, 1997] [Show]
SKOCZYLAS Edyta: Deminutywa w twórczości poetyckiej Władysława Bełzy i ich funkcja stylistyczna .- Częstochowa, 1998 [Show]
BIZIOR-OCIEPA Renata: Formy chłopy, sołdaty w prozie Jędrzeja Kitowicza .- Częstochowa, 1998 [Show]
PŁUSA Anna: Gwara więzienna w "Cynku" Mariana Czuchnowskiego .- Częstochowa, 1998 [Show]
LESZ-DUK Maria: Kohezja składniowa (koherencja) we współczesnych tekstach publicystycznych .- Częstochowa, 1998 [Show]
POKORNA Beata: Konglomerat narracyjny w "Urodzie na czasie" Leopolda Buczkowskiego .- Częstochowa, 1998 [Show]
SUSKA Dorota: Leksyka środowiskowa w utworach Marka Hłaski .- Częstochowa, 1998 [Show]
CZUJ Agata: Magia językowa jako podstawowy warunek powstania tabu .- Częstochowa, 1998 [Show]
UTRACKA Dorota: Metafora wojny w powieści Józefa Wittlina "Sól ziemi" .- Częstochowa, 1998 [Show]
KUBICKA-CZEKAJ Barbara: Mój profesor Klemensiewicz .- Częstochowa, 1998 [Show]
JAROS Violetta: Nieoficjalne antroponimy odimienne mieszkańców dawnego powiatu częstochowskiego .- Częstochowa, 1998 [Show]
POKORNA Beata: O języku narracji w "Urodzie na czasie" Leopolda Buczkowskiego .- Częstochowa, 1998 [Show]
BIZIOR-OCIEPA Renata: O ortografii pism Jędrzeja Kitowicza .- Częstochowa, 1998 [Show]
MAJKOWSKI Grzegorz: O pewnym typie okolicznika czasu w historii polszczyzny .- Częstochowa, 1998 [Show]
KULKA Bronisława: Sądy polskich językoznawców o nauczaniu języka ojczystego (1870-1918) .- Częstochowa, 1998 [Show]
BAŃKOWSKI Andrzej: Skąd mamy pietra? .- Częstochowa, 1998 [Show]
BIŁOS Edward: Słownictwo lekcji a "Słownik minimum języka polskiego" .- Częstochowa, 1998 [Show]
SZYMAŃSKA Kazimiera Zdzisława: Specyfika słownictwa w prozie narracyjnej Józefa Weyssenhoffa .- Częstochowa, 1998 [Show]
PODOBIŃSKI Stanisław: Stan badań terminoznawczych w językoznawstwie polskim .- Częstochowa, 1998 [Show]
PŁUSA Paweł: Strategie translacji a strategie zachowań językowych - problematyka akwizycji kompetencji tłumaczeniowych .- Częstochowa, 1998 [Show]
ŻURAWSKA Ksymena: Stylizacja gwarowa w powieści Wilhelma Szewczyka pt. "Gadzi raj" .- Częstochowa, 1998 [Show]
SKOCZYLAS Edyta: Uwagi nad frazeologią Władysława Bełzy .- Częstochowa, 1998 [Show]
MAJKOWSKA Aneta: Wtrącone elementy językowe w języku mówionym mieszkańców Częstochowy .- Częstochowa, 1998 [Show]
Wykaz osiągnięć w pracy dydaktyczno-badawczej prof. zw. dra hab. Feliksa Pluty .- Częstochowa, 1998 [Show]