iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Vidoeski
Given names: Božidar
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Vidoeski Božidar [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor VIDOESKI Božidar: Redukcja samogłosek nieakcentowanych w południowo-zachodnich dialektach macedońskich .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Refleksacja *ě na macedońskim obszarze językowym .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Refleksacja *ě na macedońskim obszarze językowym .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Systemy akcentowe w dialektach języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Ślady przegłosu a w ä / e w dialektach języka macedońskiego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Zbigniew Gołąb (1923-1994) .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот jазик .- Скопjе, 1999 Book [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Диjалектите на македонскиот jазик .- Т. 1 = The Dialects of the Macedonian Language .- Vol. 1 .- Скопjе, 1998 Book [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Називи за 'извори' во македонскиот диалектен јазик и нивната застапеност во топонимијата : прилог кон македонската географска терминологија .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
autor VIDOESKI Božidar: Правопис на македонскиот литературен јазик .- Скопје, 1998 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 23 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3 [ Next >> (3) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Bożydara Widoeskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
BASARA Anna: Profesor Božidar Vidoeski .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Profesor Božidar Vidoeski (1920-1998) .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 2000 Journal article [Show]
Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica .- Warszawa, 1994 - 2018 Journal [Show]
BOŠNJAKOVIĆ Žarko: Академик Божидар Видоески .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1998 Journal article [Show]
Библиографиja на трудовите на академик Божидар Видоески .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Божидар Видоески 1920-1998 : in memoriam .- "Македонска терминологија : билтен на Одборот за изработување на македонската терминологија" 1998 Journal article [Show]
PEEV Kosta: Божидар Видоески (8.11.1920-16.5.1998) .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 19 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]