iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Korobar-Belčeva
Given names: Mariǰa
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Korobar-Belčeva Mariǰa [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Антропонимите содржани во ојкономијата на македонскиот западен пограничен регион .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Антропонимскиот систем во градот Охрид во 1582 год. во споредба со рускиот од тоj период .- Скопje, 1998 Book article [Show]
autor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Архаизми во основата на македонските презимињa .- Скопje, 1998 Book article [Show]
autor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Говор на комеморативната седница .- Скопje, 1998 Book article [Show]
autor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Личното име Радмила .- Скопjе, 1997 Book article [Show]
autor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa: Топонимите како сведоштва за македонските jазични простирања : социолингвистички аспект .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
redaktor Македонски јазик .- Скопје, 1997 - 2022 Journal [Show]
redaktor Македонскиот јазик во јавното општење .- Скопје, 2000 Book [Show]
współautor KOROBAR-BELČEVA Mariǰa, MITKOV Marinko, STAMATOSKI Traǰko: Речник на презимињата каj Македонците .- T. 1 : A-Љ .- Cкопје, 1994 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions