iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Series

Title: Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza

Documents in series

Description Actions
Viribus Unitis : księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin .- Poznań, 1998 nr 4 [Show] [+]
BĄBA Stanisław: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej : prace opublikowane w latach 1945-1995 .- Poznań, 1998 nr 5 [Show] [+]
LIBEREK Jarosław: Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej .- Poznań, 1998 nr 6 [Show] [+]
LISOWSKI Tomasz: Polszczyzna początku XVI wieku : problemy wariantywności i normalizacji fonetyki i fleksji .- Poznań, 1999 nr 7 [Show] [+]
MIGDAŁ Jolanta: O języku Andrzeja Glabera z Kobylina : studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej .- Poznań, 1999 nr 8 [Show] [+]
Silva rerum : księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin .- Poznań, 1999 nr 9 [Show] [+]
Viro Doctissimo Optime Merito : prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin .- Poznań, 1999 nr 10 [Show] [+]
CZARNECKA Katarzyna: Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników .- Poznań, 2000 nr 12 [Show] [+]
BOREJSZO Maria: Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie .- Poznań, 2001 nr 14 [Show] [+]
RYBKA Małgorzata: Zamieszkać w zdaniu : o składni tekstów poetyckich Czesława Miłosza .- Poznań, 2002 nr 16 [Show] [+]
BĄBA Stanisław: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej : prace opublikowane w latach 1996-2000 .- Poznań, 2003 nr 19 [Show] [+]
Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji, Gniezno, 15-17 kwietnia 2002 .- Poznań, 2004 nr 21 [Show] [+]
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną : prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin .- Poznań, 2004 nr 23 [Show] [+]
Ad perpetuam rei memoriam : profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin .- Poznań, 2005 nr 26 [Show] [+]
SZCZYSZEK Michał: Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim : doba nowopolska .- Poznań, 2006 nr 30 [Show] [+]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Polska a Europa w świetle nazw geograficznych .- Poznań, 2007 nr 32 [Show] [+]