iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents

Title starts with:

[Search] [Advanced search] [Index]
Title Type Actions
Adaptacje Antychrysta (antychrysta) w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej Journal article [Show] [+]
Adaptation of Slavic borrowings in the Slovenian literary language Book article [Show] [+]
Adaptionen im Namenschatz im etnisch-sprachlichen Grenzgebiet des Ostalpenraumes Book article [Show] [+]
Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Journal article [Show] [+]
Adekwatność przekładu a swoboda tłumaczenia Journal article [Show] [+]
Adiektywne formacje dewerbalne w funkcji przydawki atrybutywnej : na materiale gwar północno-wschodnio-polskich Journal article [Show] [+]
Les adjectifs spatiaux russes : d'une représentation exacte vers la sémantique réelle Journal article [Show] [+]
Das Adjektiv im Russischen : Geschichte, Strukture, Funktionen Book [Show] [+]
Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku Journal article [Show] [+]
Admirativus w gramatycznej konfrontacji polsko-bułgarskiej Book article [Show] [+]
Displaying results 111-120 of 25205 found.
[ (1) |< First ] [ (11) << Previous ]  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 [ Next >> (13) ] [ Last >| (2521) ]