iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowo, tekst, czas : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczecin, 16-17.10.1997
Author/editor: pod red. Michaiła Aleksiejenki i Edwarda Siekierzyckiego
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 1998
Pages: 418 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Aleksêênko, Michajlo Andrìjovič [Show]
rd. Siekierzycki, Edward [Show]
Keywords: 1997 r., frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język polski, język rosyjski, język ukraiński, materiały konferencyjne, opis konfrontatywny, przekład 1 (procedura lingwistyczna), słownictwo, Szczecin, tekst 1 (całościowy komunikat)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
Articles:
BASAJ Mieczysław: A.P. Záturecký w polskim kontekście .- Szczecin, 1998 [Show]
LACHUR Czesław: Jednostki peryferii frazeologicznej w kręgu wykładników relacji temporalnych .- Szczecin, 1998 [Show]
MALINOWSKI Eugeniusz: Еще раз о "широком" и "узком" понимании фразеологии .- Szczecin, 1998 [Show]
ARCHANGEL'S'KA Alla Mstislavìvna: К вопросу о механизмах формирования фразеологического значения в русском и украинском языках .- Szczecin, 1998 [Show]
LEVČENKO Olena Petrìvna: Когнiтивний аспект аналiзу фразеологiчної символiки .- Szczecin, 1998 [Show]
HORDY Mirosława: Лакунарные фразеологизмы с компонентом голова/głowa в современном русском и польском языках .- Szczecin, 1998 [Show]
GOLUZO Ljudmila V.: Лексические новации в современном русском языке в период перестройки государства .- Szczecin, 1998 [Show]
WITKOWSKA Agnieszka: Некоторые особенности перевода фразеологизмов с архаическим или старославянским компонентом на близкородственный язык .- Szczecin, 1998 [Show]
BÌLOVUS Galina Grigorìvna: Нефразеологический способ воспроизведения фразеологизмов в украинских переводах русскоязычных повестей Т.Г. Шевченко .- Szczecin, 1998 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Полиноминативность как ономасиологическая категория текста .- Szczecin, 1998 [Show]
BUDNIAK Danuta: Смислова місткість фразеологiзмiв в поезії усного слова .- Szczecin, 1998 [Show]
KULÌŠ Žasmìna Valentinìvna: Современные фразеологические трансформы и их воспроизведение на близкородственный язык : на материале русского и украинского языков .- Szczecin, 1998 [Show]
LEJČIK Vladimir Moiseevič: Что же такое фразеология .- Szczecin, 1998 [Show]