iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Eurolingua & Eurolitteraria 2009
Author/editor: ed. Oldřich Uličný
Publication place: Liberec
Publisher: Technická univerzita
Year: 2009
Pages: 411 s.
Languages: cze, pol, etc.
Abstract: Příspěvky k tabu v jazyce a literatuře. (JP)
Author headings:
rd. Uličný, Oldřich [Show]
Keywords: językoznawstwo, komunikacja, tabu językowe
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
6.1.1. Czech. Modern literary language [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]
Articles:
BRANKAČKEC Katja: Die Entwicklung des gegen deutsche Einflüsse gerichteten Purismus im Obersorbischen seit dem 18. Jahrhundert .- Liberec, 2009 [Show]
KOVÁČOVÁ Viera: Frazémy ako zdroj expresívnosti nárečového textu .- Liberec, 2009 [Show]
JANOVEC Ladislav: Jazyková tabu jako nepatřičnost v současné komunikaci? .- Liberec, 2009 [Show]
HÁJKOVÁ Eva: Ke ztrátě citu pro vnímání jazykových nepatřičností : na materiálu reklam .- Liberec, 2009 [Show]
VONDRÁČEK Miloslav: Komunikační egocentrismus .- Liberec, 2009 [Show]
ULIČNÝ Oldřich: Lingvistické a psychosociální aspekty užívání agresivních verbálních prostředků, zvl. vulgarismů, v současné veřejné české komunikaci .- Liberec, 2009 [Show]
MACHOVÁ Svatava: Manipulativní komunikační strategie a nepatřičnost .- Liberec, 2009 [Show]
LIPIŃSKA Natalia: Miary tabu w języku potocznym, kulturze popularnej i wizerunku medialnym .- Liberec, 2009 [Show]
TARSA Jadwiga: Między erotyką i pornografią : o języku blogów erotycznych .- Liberec, 2009 [Show]
DVOŘÁKOVÁ Žaneta: Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře .- Liberec, 2009 [Show]
ŠKODOVÁ Svatava: Možnosti zachycení chyb v tzv. žákovských korpusech .- Liberec, 2009 [Show]
BARBAPOSTOLOSOVÁ Lucie: Nepatřičnost v komunikaci v televizní reality show .- Liberec, 2009 [Show]
Links:
Tekst dokumentu