iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Skróty graficzne we współczesnym języku białoruskim
Author/editor: Stanisław Szadyko
Published in: Acta Albaruthenica [Show]
Journal issue: 2008 T. 8
Pages: 231-249
Languages: pol
Abstract: Artykuł zawiera przegląd i typologię najczęstszych białoruskich skrótowców i skrótów. We wstępnych rozważaniach autor wspomina o skrótowcach, które zajmują w języku podobną pozycję co wyrazy obce, samą abrewiację określa mianem powtórnej derywacji. W dalszej części na konkretnych przykładach omawiane są skróty graficzne wraz ze sposobem zapisu (użycie dywizu, kropki, ukośnika). (RK)
Author headings:
au. Szadyko, Stanisław [Show]
Keywords: derywacja, język białoruski, skrót, skrótowiec
Tags:
Classification:
9.3. Belorussian [Show]
9.3.1.3. Belorussian. Word-formation [Show]