iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Метонимия vs. компрессия в функциональной системе современного русского языка : в сопоставлении с польским языком
Author/editor: Александр Киклевич
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2007 R. 56 nr 2
Pages: 249-263
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье рассматривается вопрос отсутствия жесткой границы между семантической деривацией (метонимией) и синтаксической деривацией, осуществляемой компрессией структур предложения и/или группы слов. Представляются концепции Е.Л. Гинзбурга, П. Жмигродского и Б.Ю. Нормана, автор приводит также свои критерии разграничения этих явлений. (MF)
Abstract 2: W artykule omówione jest zagadnienie braku wyraźnej granicy między derywacją semantyczną (metonimią) a derywacją syntaktyczną realizowaną poprzez kompresję struktur zdaniowych i/lub wyrazowych. Przedstawione są koncepcje E.L. Ginzburga, P. Żmigrodzkiego oraz B.J. Normana, autor przedstawia także swoje kryteria odróżnienia tych zjawisk. (MF)
Author headings:
au. Kìklevìč, Aljaksandr [Show]
Keywords: derywacja semantyczna, derywacja syntaktyczna, język polski, język rosyjski, język współczesny, językoznawstwo konfrontatywne, kompresja, metonimia
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
Personal subject heading:
Ginzburg, E.L. [Show]
Żmigrodzki, Piotr [Show]
Norman, Barys [Show]