iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Язык мологодо поколения старообрядцев деревень Габове Гронды и Бур
Author/editor: Michał Głuszkowski
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 2
Pages: 239-259
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol, rus
Abstract: В статье дается описание характерных черт языка молодых старообрядцев, живущих в деревнях около Августова. Материалом для исследований послужили социолингвистический опрос, интервью и информации полученные от местного учителя польского языка. Автор показывает влияние польского языка на говор старообрядцев, подчеркивая заимствования и кальки. (MF)
Abstract 2: Artykuł opisuje charakterystyczne cechy języka młodych staroobrzędowców zamieszkujących wsie w okolicy Augustowa. Materiał dla badań stanowią ankieta socjolingwistyczna, wywiady oraz informacje uzyskane od miejscowego nauczyciela języka polskiego. Autor pokazuje wpływ języka polskiego na gwarę staroobrzędowców, podkreślając zapożyczenia i kalki. (MF)
Author headings:
au. Głuszkowski, Michał [Show]
Keywords: Augustów (region), bilingwizm, gwary staroobrzędowców, interferencja językowa, język polski, język rosyjski, staroobrzędowcy
Tags:
Classification:
9.2.4. Russian. Sociolinguistics [Show]
9.2.3. Russian. Dialectology [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]