iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Operatory metatekstowe z komponentem semantycznym 'mówię' w języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty
Author/editor: Zofia Czapiga
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2006 R. 55 nr 1
Pages: 95-107
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: В статье рассматриваются русские и польские метатекстовые операторы, c семантическим компонентом 'говорю'. Материал для сравнения взят из русскоязычных художественных текстов и их польских переводов. Автор показывает, что в обоих языках исследуемые операторы многофункциональные и при переводе русских операторов на польский язык используются словарные эквиваленты или их синонимы. (MF)
Abstract 2: W artykule omówione są rosyjskie i polskie operatory metatekstowe, w których zawarty jest semantyczny komponent 'mówię'. Materiał do porównania został zaczerpnięty z rosyjskojęzycznych tekstów literackich z XX w. oraz ich polskich przekładów. Autorka wskazuje, że w obu językach analizowane operatory są wielofunkcyjne, zaś rosyjskie operatory w polskim przekładzie są oddawane przez ich ekwiwalenty słownikowe lub ich synonimy. (MF)
Author headings:
au. Czapiga, Zofia [Show]
Keywords: analiza porównawcza, ekwiwalencja przekładowa, język polski, język rosyjski, język współczesny, metatekst, 'mówić', operator metatekstowy
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]