iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Слова с компонентом -гейт/-gate в русском и польском языках
Author/editor: Гражина Лисовска
Published in: Studia Wschodniosłowiańskie [Show]
Journal issue: 2004 T. 4
Pages: 223-228
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Artykuł zawiera analizę porównawczą wyrazów złożonych z komponentem -gate w językach rosyjskim i polskim, charakterystykę ich użycia (okazjonalizmy), a także przegląd możliwości dodawania sufiksu -gate do wyrazów polskich i rosyjskich. Tworzenie tego typu nowych konstrukcji zależy przede wszystkim od mody oraz wpływów rzeczywistości społeczno-politycznej i ekonomicznej na warstwę językową. (MP)
Author headings:
au. Lisowska, Grażyna [Show]
Keywords: -gate, -гейт, analiza porównawcza, compositum, język angielski, język polski, język rosyjski, okazjonalizm, sufiks słowotwórczy, wpływ językowy
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]