iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Мифологическая языческая и христианская символика вербы в восточнославянских и польских фразеологизмах
Author/editor: Мирослава Малоха
Published in: Etnolingwistyka : problemy języka i kultury [Show]
Journal issue: 1999 [T.] 11
Pages: 129-138
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: rus
Abstract 2: Artykuł jest próbą opisu konotacji kulturowych we frazeologizmach zawierających komponent 'wierzba', 'wierzbowy'. Analiza obejmuje zarówno dane językowe (frazeologizmy, przysłowia, bajki, itp.), jak też zapisy wierzeń i praktyk. W kulturze słowiańskiej symbolika wierzby jest bardzo zróżnicowana. Z jednej strony wiąże się ona z płodnością, szybkim wzrostem, żywotnością, giętkością, z drugiej zaś – z bezpłodnością, głuchotą, milczeniem i śmiercią. W językach wschodniosłowiańskich i polskim frazeologizmy ze słowem wierzba wyrażają 'brak', 'ciemną siłę', 'pustkę'. Zwyczaje i praktyki chrześcijańskie kojarzą wierzbę z życiem, radością i niedzielą. We frazeologizmach białoruskich, ukraińskich i polskich często obok komponentu 'wierzba' występuje komponent 'grusza' (grusza podobnie jak wierzba kojarzona jest z nieczystą siłą). We frazeologizmach polskich i ukraińskich występują jeszcze inne komponenty: 'diabeł/czort' oraz 'suchy'. Relacja ekwiwalencji łączy też wierzbę i palmę: wschodniosłowiańskiej nazwie Verbnoe voskresene odpowiada polska nazwa Niedziela Palmowa. (SW)
Author headings:
au. Małocha, Mirosława [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język białoruski, język polski, język rosyjski, język ukraiński, nazwy drzew, 'wierzba', wierzba, верба
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9. Russian group [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.3.6.5. Belorussian. Phraseology [Show]
9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology [Show]