iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Этимологические заметки по древнерусской ойконимии .- Ч. 1 : Названия с гидронимическими основами
Author/editor: Максим А. Ююкин
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2008 32
Pages: 31-42
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор рассматривает этимологию нескольких ойконимов гидронимического происхождения, которые появляются в текстах древнерусских летописей c XIV-XVI вв. Подчеркивается, что словообразовательной основой гидронимов, от которых образованы ойконимы, чаще всего являются лексемы, определяющие характерные черты особенностей воды в реке или ее течения. С точки зрения словообразовательного строя ойконимов преобладают лексико-семантическая и морфологическая мотивация. (MF)
Abstract 2: Autor omawia etymologię kilkunastu ojkonimów pochodzenia hydronimicznego występujących w staroruskich tekstach latopisów z XIV-XVI w. Wskazuje, iż podstawą słowotwórczą hydronimów, które utworzyły te nazwy, są najczęściej leksemy wskazujące na cechy charakterystyczne wody w rzece lub jej prądu. Pod względem sposobu tworzenia ojkonimów dominuje motywacja leksykalno-semantyczna oraz morfologiczna. (MF)
Author headings:
au. Jujukin, Maksim A. [Show]
Keywords: 14-16 w., historia języka, hydronim, język rosyjski, latopis, motywacja słowotwórcza, nazewnictwo miejscowe, podstawa słowotwórcza, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
9.2.7.2. Russian. Toponymy [Show]
9.2.2. Russian. History of language [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]