iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nomina topographica u klanjskoj toponimiji
Author/editor: Stanislav Gilić
Published in: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa "Riječki filološki dani" : od 14. do 16. studenoga 2002., Rijeka .- Knj. 5 .- Rijeka, 2004 [Show]
Pages: 179-188
Note: Tabl, streszcz.: ita
Languages: scr
Abstract: Nomina topographica u klanjskoj su toponimiji (ovdje se podrazumijeva općinsko područje, dakle katastarske općine Klana, Breza, Lisac, Studena i Škalnica) izdvojena iz obilnog toponimskog korpusa (čak 1226 jedinica). Prema imenima predjela (toponimima) utvrđuju se najučestaliji geografski nazivi (termini) za reljef. Geografski su termini popisani u narječju lokalnog idioma (koji nije jednak u svim naseljima). Radi lakše razumljivosti spominju se i standardni nazivi. (MS)
Author headings:
au. Gilić, Stanislav [Show]
Keywords: idiom 2, język chorwacki, Klana (općina), nazewnictwo terenowe, toponim, toponimia 1 (zbiór toponimów)
Tags:
Classification:
4.7.2. Serbo-Croatian group. Toponymy [Show]