iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Leksykalne wpływy górnołużyckie na pisany język dolnołużycki
Author/editor: Anja Pohončowa ; z dolnołuż. przeł. Ewa Siatkowska
Published in: Zeszyty Łużyckie [Show]
Journal issue: 2002 T. 34
Pages: 50-65
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Historyczny przegląd górnołużyckich wpływów leksykalnych na język dolnołużycki od XIX w. do współczesności. Autorka omawia tendencje do zapożyczania słownictwa z języka górnołużyckiego widoczne w czasopismach oraz słownikach. Stwierdza, że po 1945 r. wzmocnił się wpływ języka górnołużyckiego na dolnołużycki (przeniesienie górnołużyckiego modelu słowotwórczego). Od lat 70-tych XX w. w dolnołużyckiej polityce językowej dominuje tendencja do demokratyzacji, polegająca na zbliżeniu języka literackiego do języka ludowego i usuwaniu leksemów wyłącznie literackich, będących często zapożyczeniami z języka górnołużyckiego. Przedruk artykułu opublikowanego w języku dolnołużyckim w czasopiśmie "Lětopis" (2001 Zwj. 48 zeš. 1). (Bi)
Author headings:
au. Pohončowa, Anja [Show]
tł. Siatkowska, Ewa [Show]
Keywords: 19- w., historia języka, język dolnołużycki, język górnołużycki, polityka językowa, rozwój języka, słownictwo, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), wpływ językowy, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
7.6. Sorb Group. Lexicology [Show]
7.6.1. Sorb Group. History of lexicon [Show]
Outbound references:
Zobacz też: POHONČOWA Anja: Leksikaliske wobwliwowanje dolnoserbskeje pisneje rěcy pśez gornoserbšćinu .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2001 [Show]