iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal

[Add to basket]

Title: Zeszyty Łużyckie
Author/editor: pod red. Ewy Siatkowskiej
Publication place: Warszawa
Publisher: Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Słowiańskiej : Koło Zainteresowań Kulturą Łużyczan
Year: 1990 - 2010
Languages: pol, etc.
Abstract: Nr 4: Kontakty polsko-łużyckie (1).
Nr 5: Kontakty polsko-łużyckie (2).
Nr 6: Łużyce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
Nr 7: Łużyce z lotu ptaka.
Nr 8: Kalejdoskop łużycki.
Nr 9: Łużyczanie i inni.
T. 13 nr 1: Dolni Łużyczanie - ich życie i problemy.
T. 13 nr 2 [14]: Własne drogi rozwoju łużyckich języków literackich.
T. 22/23: Legendy, znaki, symbole i fakty.
T. 24: O związkach i tradycjach kulturalnych Łużyczan.
T. 25: Języki łużyckie szkiełkiem i okiem widziane - prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów.
T. 31: Studia łużyckie i polsko-łużyckie : tom dedykowany Pani Profesor Ewie Siatkowskiej.
T. 32/33: Trochę etnologii, trochę historii, trochę futurologii.
T. 34: Tym razem Dolne Łużyce.
T. 35/36: Budziszyn i nie tylko.
T. 37/38: "Małe" i "duże" języki i kultury.
T. 39/40: Łużyczanie w europejskich kontekstach.
T. 41: Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa. Cz. 1.
T. 42: Europejskie mniejszości etniczne. Łużyczanie jako mniejszość wzorcowa. Cz. 2.
T. 43: Poszukiwanie i budowanie tożsamości.
T. 44: Przenikanie się języków i kultur w przeszłości i we współczesności.
Comments: Od tomu 35/36 (2003) wydawca: Uniwersytet Warszawski. Instytut Slawistyki Zachodniej i Pułudniowej.
Od tomu 37/38 (2004) red. nacz.: E. Wrocławska.
Author headings:
rd. Siatkowska, Ewa [Show]
rd. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: języki łużyckie, wydawnictwo periodyczne
Tags:
Classification:
1.6.2. Periodicals [Show]
7. Sorb Group [Show]
Inbound references:
Recenzja: BORZYSZKOWSKI Józef .- "Pomerania : miesięcznik społeczno-kulturalny" 1998 [Show]
Recenzja: SOLAK Elżbieta .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2016 [Show]
Issues:
1990 Nr 1 [druk 1991] [Show]
1992 Nr 2 [Show]
1992 Nr 3 [Show]
1992 Nr 4 [Show]
1992 Nr 5 [Show]
1993 Nr 6 [Show]
1993 Nr 7 [Show]
1993 Nr 8 [Show]
1994 Nr 9 [Show]
1994 Nr 10 [Show]
1994 Nr 11 [Show]
1995 Nr 12 [Show]
1995 T. 13 nr 1 [Show]
1995 T. 13 nr 2 [14] [Show]
1996 T. 17 [Show]
1996 T. 18 [Show]
1997 T. 19 [Show]
1997 T. 20 [Show]
1997 T. 21 [Show]
1998 T. 22/23 [Show]
1998 T. 24 [Show]
1998 T. 25 [Show]
1999 T. 26 [Show]
1999 T. 27 [Show]
1999 T. 28 [Show]
2000 T. 30 [Show]
2000 T. 31 [Show]
2001 T. 32/33 [Show]
2002 T. 34 [Show]
2003 T. 35/36 [Show]
2004 T. 37/38 [Show]
2006 T. 39/40 [Show]
2007 T. 41 [Show]
2008 T. 42 [Show]
2009 T. 43 [Show]
2010 T. 44 [Show]