iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Wyrazy pospolite motywowane nazwami własnymi : na przykładach polskich i rosyjskich
Author/editor: Elżbieta Bogdanowicz
Published in: Słowotwórstwo i tekst .- Warszawa, 2007 [Show]
Pages: 29-36
Note: Streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: Autorka podejmuje próbę wskazania różnych sposobów przekształcenia onimu w apelatyw. Polskie i rosyjskie przykłady zostały wyekscerpowane ze słowników. Apelatywy odonimiczne zostały podzielone ze względu na to, czy przy ich powstaniu miały miejsce przekształcenia słowotwórcze. Wskazuje się, że apelatywy niezmieniające swojej postaci są rzadsze, podkreślając jednocześnie rolę derywacji semantycznej (lub semantyczno-formalnej) oraz modyfikacji metaforycznych i metonimicznych w procesie apelatywizacji. (MF)
Author headings:
au. Bogdanowicz, Elżbieta [Show]
Keywords: apelatyw, apelatywizacja, język polski, język rosyjski, konotacja 2 (relacja asocjacyjna), metafora, metonimia, nazwa własna, neosemantyzacja
Tags:
Classification:
8.2.1.3. Polish. Word-formation [Show]
9.2.1.3. Russian. Word-formation [Show]