iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2005
Issue T. 53 z. 7
Articles:
GORAL Agnieszka [Recenzja pracy: Acta Albaruthenica .- Warszawa, 1998 - 2021] [Show]
SAJEWICZ Michał: Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym - w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie [Show]
DACEWICZ Leonarda: Nazwiska polskie i ich wschodniosłowiańskie ekwiwalenty jako odzwierciedlenie historycznego osadnictwa na Podlasiu [Show]
GORAL Agnieszka: O rzeczownikach nielinearnych w leksykografii polsko-białoruskiej [Show]
ZAPRUDSKÌ Sjargej: Кампанія за культуру мовы ў Беларусі ў 1930-я гады [Show]
KONDRATIUK Jolanta: Лексическая интерференция в условиях белорусско-русского двуязычия [Show]
BARSZCZEWSKA Nina: Русіфікацыйныя працэсы ў Беларусі ў ацэнцы Станіслава Станкевіча [Show]